O nás

Firma ProPeople consulting vznikla v r.2008, je „pokračovateľkou“  súkromnej Psychologickej ambulancie /2004-2008/. Vznik firmy podmienilo rozširovanie našich aktivít, ktoré sa už nezmestili „pod strechu“ Psychologickej ambulancie. V súčasnosti pod firmu spadá Psychologická ambulancia, dve Dopravno- psychologické centrá a služby pre Osobný rozvoj.

Spektrum služieb ambulancie: psychodiagnostika, psychoterapia pre deti a dospelých, biofeedback.

Spektrum služieb dopravno- psychologického centra: psychologické vyšetrenia vodičov, poradenstvo pre vodičov pod vplyvom alkoholu, tréningy a workshopy.

Poslanie firmy: Sme prosperujúce  zariadenie zamerané na pomoc a poskytovanie  kvalitných  psychologických služieb klientom.

Hodnoty, ktoré zastávame: zákaznicky  proorientovaný prístup,  kvalita a odbornosť poskytovaných služieb, úžitok, rešpekt, krása, prosperita, angažovaní  a spokojní zamestnanci, odborný rozvoj zamestnancov, tvorivosť a inovácie.

 

NÁŠ  TEAM:

 

portrét

.

Mgr. Alena BIRČÁKOVÁ / Chomišáková/

Rada robím psychológa – je to zaujímavá práca. Stretávam rôznych ľudí, s rôznymi problémami, s rôznym pohľadom na život. Vidieť ako ľudia duševne rastú, ako zvládajú svoje ťažkosti, ako nachádzajú riešenia neriešiteľných problémov, ako opravujú pokazené vzťahy  je radostné a poučné. To preto si myslím, že práca psychológa je optimistická. Niekedy je cesta klienta za riešením jeho problému dlhšia, je pre mňa poctou, že ho môžem na tejto ceste sprevádzať.

 Vzdelanie

 • 2018 Výcvik v Rorschachovej metóde.
 • 2013 špecializačné štúdium: Pracovná a organizačná psychológia, SZU Bratislava, ukončené atestačnou skúškou.
 • 2009- 2013 výcvik v Relaxačno- meditatívnej psychoterapii, Košice
 • 2012- 2013 Výcvik v koučovaní Brief Coaching PURE, Klára Giertlová, Dr. Peter Szabó
 • 2007- 2008 Výcvik v profesijnom a kariérnom poradenstve, Thomas Diener v spolupráci s POP Slovensko
 • r. 2005 štúdium na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny Bratislava, ukončené certifikátom z Dopravnej psychológie
 • 2006- 2007 Výcvik v relaxačno- symbolickej terapii, Košice
 • 2001 – 2005 Výcvik v systemickom prístupe ku klientovi, Institut systemické zkušenosti, Praha
 • Výcviky v biofeedback terapii, Dr. Krivuľka, posledný stupeň ukončený v decembri 2004, som držiteľkou certifikátu terapeuta na HRV a EEG biofeedback
 • r. 2005 štúdium, certifikát Dopravná psychológia, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny Bratislava
 • postgraduálne štúdium, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Bratislava, štúdium ukončené atestačnou skúškou z klinickej psychológie v novembri 2001
 • 1991-1997 FF Prešovskej univerzity, jednoodborové štúdium psychológie
 • 1987- 1991 Stredná pedagogická škola, Levoča, učiteľstvo pre materské školy

 Prax

 • od 1.12.2004 Psychologická ambulancia, privátna prax
 • od r. 2010 pracujem ako interná lektorka firmy Albisa s.r.o.,zameriavam sa na programy osobného rozvoja a stress managementu, tréningy softskills, rozvoj managerskych zručností, koučovanie
 • od r. 2009 poradenstvo pri výbere povolania a kariérový koučing v rámci ProPeople consulting s.r.o.
 • r. 2008 založenie firmy ProPeople consulting s.r.o., som majiteľkou a konateľkou tejto spoločnosti
 • od r. 2005 pracujem ako dopravný psychológ, v portfóliu máme nielen psychologické vyšetrenia vodičov, ale poskytujeme aj poradenstvo pre optimalizáciu výkonu vodiča, poradenstvo pre firmy pri výbere zamestnancov-vodičov
 • Ružomberská univerzitaexterný učiteľ, viedla som sociálnopsychologický  výcvik pre študentov
 • 2004 až 2010 Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., pozícia vedúca psychologického pracoviska
 • 1999 – 2004 Psychologická ambulancia, NsP Stará Ľubovňa, pozícia klinický  psychológ,
 • 1997- 1999 – Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., zastávala som funkciu klinického psychológa
 • 1.9.1997- 30.11.1997 Pedagogicko – psychologická poradňa, funkcia  poradenský psychológ

 

 

portrét

.

Mgr. Michaela Pagáčová (Filiačová)

,,Práca psychológa je náročná, ale veľmi zaujímavá. Dennodenne prichádzam do kontaktu s novými ľuďmi, ktorí túžia po zmene a zlepšení kvality svojho života. Mojou úlohou je pomôcť klientovi nájsť tú správnu cestu a podporovať ho v jeho rozhodnutiach. Ako psychológ si myslím, že najväčší úspech u klienta nespočíva v tom, že po ukončení psychoterapie nikdy nespadne, ale v tom, že sa dokáže sám postaviť každý jedenkrát.“

Vzdelanie

• 2018 – 2020 – výcvik v systemickej a párovej rodinnej terapii, PhDr. Eva Linhová, Košice
• 2016 – absolvovanie odborného semináru / Seminár spišských psychiatrov a psychológov, Levoča
• 2016 – Kurz prvej pomoci, MUDr. Jozef Karaš
• 2015 – 2016 – Supervízny psychodiagnostický seminár so zameraním na ROR, PhDr. Katarína Petrová, Prešov
• 2015 -2016 – Výcvik relaxačno – symbolickej terapie, Košice
• 2015 – absolvovanie vzdelávacieho semináru / Klinický symptóm ako zrozumiteľná symbolická projekcia vývinového diania a adaptívneho vzťahového správania detí a mladistvých, PhDr. Eva Reichelová, CSc.
• 2015 – absolvovanie vzdelávacieho semináru / Klinická symptomatológia a diagnostický postoj ku konverznej poruche v detstve a dospievaní, PhDr. Eva Reichelová, CSc.
• 2014 – absolvovanie vzdelávacieho semináru / Miesto projektívnej hry a scénických techník v psychodiagnostike detí raného a školského veku, PhDr. Eva Reichelová, CSc.
• 2013 – absolvovanie vzdelávacieho semináru / Úskalia vývinového diania detí s klinickými symptómami – obstipácia, enkopréza, enuréza, PhDr. Eva Reichelová, CSc.
• 2013 – kurz Autogénneho tréningu I., Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
• 2013 – absolvovanie odbornej konferencie / Multidisciplinárny prístup v diagnostike a liečbe vývinových porúch reči, učenia a správania
• 2013 – absolvovanie školenia / Ako zvládať konflikty s nadhľadom, RNDr. Birčák
• 2010 – 2012 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa, študijný odbor psychológia, 2. stupeň, Mgr.
• 2009 – jazykový kurz posunkového jazyka, začiatočník, Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, BB
• 2007 – 2010 Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, študijný odbor psychológia, 1 stupeň Bc.
• 2003 – 2007 Stredná zdravotnícka škola, Poprad, odbor zdravotnícky asistent

Prax

• od roku 2013 pracujem v psychologickej ambulancii Mgr. Aleny Birčákovej / ProPeople Consulting s.r.o
• 2012 – absolventská prax vo firme ProPeople consulting s.r.o
• 2012 – odborná prax Psychiatrická klinika FNsP F.D. Roosevelta
• 2010 – absolvovanie odbornej praxe / Detská onkológia Roosveltovej nemocnice BB, HRV biofeedback s deťmi
• 2008 – vychovávateľ Detský domov sv. Klementa Hofbauera