Odborné poradenstvo – zadržaný vodičský preukaz

PSYCHOLOGICKÉ ODBORNÉ PORADENSTVO PRE VODIČOV JAZDIACICH POD VPLYVOM ALKOHOLU, INEJ NÁVYKOVEJ LÁTKY A LIEČIVA podľa Zákona 8/ 2009 Z.z., 361/ 2011 Z.z.

Absolvovanie odborného poradenstva je jednou z podmienok na vrátenie vodičského preukazu. Snažíme sa, aby poradenstvo prebiehalo v príjemnej atmosfére, aby bolo pre klientov zaujímavé a osožné.  Účelom poradenstva je prispieť k zlepšeniu bezpečnosti na cestách. Anonymita klientov je zaručená. Ste u nás vítaní!

  • POSTUP PRE OPÄTOVNÉ ZÍSKANIE VODIČSKÉHO PREUKAZU:

    KROK č. 1:  psychiater – posúdenie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od alkoholu, vyjadrenie psychiatra je potrebné doručiť na dopravný inšpektorát

    a/ ak psychiater klienta vyhodnotí ako závislého od alkoholu nasleduje vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti / obvodný lekár/ a vyšetrenie psychickej spôsobilosti / psychológ/

    b/ ak psychiater klienta vyhodnotí ako nezávislého od alkoholu nasleduje odborné poradenstvo u psychológa

    KROK č. 2: psychologické odborné poradenstvo , objednajte sa na tel. čísle  0911 351 341  alebo vyplňte nezáväzný PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

PSYCHOLOGICKÉ ODBORNÉ PORADENSTVO :

- poradenstvo vykonáva: Mgr. Alena Birčáková

- odborné poradenstvo pozostáva z 4 skupinových a jedného individuálneho záverečného rozhovoru; skupinové poradenstvo trvá 3 vyučovacie hodiny cca 120- 150 minút.  Individuálny záverečný rozhovor trvá hodinu.

- poradenstvo prebieha v malých skupinkách /počet účastníkov 3- 6/, v termínoch, ktoré si vopred dohodneme

- stretnutia sú v Starej Ľubovni alebo v Kežmarku.

Dopravno- psychologické centrum 
Námestie gen. Štefánika 6, 06401 Stará Ľubovňa, 0911351341

Dopravno- psychologické centrum 
Hviezdoslavova 2, 06001 Kežmarok, 0911351341

- cena: 220 EUR, zľavu majú nezamestnaní, dôchodcovia, študenti, klienti, ktorí u nás absolvovali psychotesty vodičov. Platba podľa dohody /vopred, priebežne, po absolvovaní poradenstva, v splátkach alebo v celej sume podľa možností klienta/

- je potrebné objednať sa vopred na tel. čísle  0911 351 341 alebo vyplňte nezáväzný PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

- ak máte akékoľvek otázky môžete ma kontaktovať na ks.te1708871355za@a.1708871355avoka1708871355crib1708871355 alebo na tel. čísle 0911 351 341